Dla rolnictwa

Gazowanie zboża


Fumigacja jest to zabieg zwalczania szkodników toksycznymi gazami lub mieszaninami gazów. Środki działające w formie gazowej zwane są fumigantami i są to związki chemiczne, które w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utzymują się w stanie gazowym w stęzeniu wystarczającym do zabicia szkodników. Obecnie w Polsce jedynym dostępnym gazem przeznaczonym do fumigacji jest fosforowodór. Z uwagi na wysoką toksycznośc stosowanych środków mogą one być stosowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu.

Ogromną zaletą fumigantów jest to, iż skutecznie eliminują wszystkie stadia rozwoju szkodnika- od jaja po dorosłe osobniki. 

Po przeprowadzonym  zabiegu odgazowujemy pomieszczenie, pobieramy próbe ziarna i kontrolujemy ją pod kątem obecności szkodników oraz wystawiamy protokoł pozabiegowy. Na wszystkie usługi dajemy gwarancje!

Jak sprawdzić czy zboże zostało porażone

Pobranie próby i dostarczenie do laboratorium
Pobranie próby ok. 1kg zboża i dostarczenie do laboratorium (najczęsciej tego typu usługi oferują punkty skupu zbóż)
Kontrola magazynu
W przypadku, gdy szkodników jest sporo można je zobaczyć na ścianach, posadzkach lub maszynach (nie dotyczy rozkruszka, który jest widoczny dopiero pod lupą”
Zlecenie ekspertyzy
Pobierzemy próbe zboża przy pomocy specjalistycznego próbnika oraz wykonamy kntrole obecności szkodników.

Najczęściej występujące szkodniki

Niektóre szkodniki zbóż

  • Wołek zbożowy
  • Trojszyk clec
  • Rozpłaszczyk rdzawy
  • Rozkruszek mączny
  • Omacnica spichrzanka

Wycena

Jeśli chcesz otrzymać indywidualna wycene

Pobieranie prób zboża i ekspertyza


Próbki pobieramy bezpośrednio z pryzm, silosów lub worków za pomocą zgłebnika do zboża. Pobraną próbkę towaru przygotowujemy we właściwy sposób by było możliwe wykrycie szkodników.

Kolejnym krokiem jest analiza próbki pod kątem obecności szkodników. Po analize możemy określić przez jakiego szkodnika zostało porażone ziarno i wybrać najlepszą metode zwalczania.


Pytania i odpowiedzi

Po co przeprowadzać kontrole ?
Dzieki wczesnemu wykryciu szkodników można uniknąć kosztów wynikających z utraty wartośći przechowywanego ziarna, zwrócenia porażonej parti towaru, czy też ograniczyć ilość zabiegów  
Kiedy przeprowadzić kontrole ?
Kontrole można przeprowadzić w każdej chwili i należy robić to jak naczęściej, aby uniknąć masowego porażenia ziarna. Zalecamy jednak jako konieczne wykonanie takiej inspekcji minimum 14 dni przed planowaną sprzedażą zboża.”
Co w razie wykrycia szkodnika ?
Wtedy zalecamy wykonanie zabiegu fumigacji, aby nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się szkodników oraz utraty jakości ziarna.

Porady

Co należy robić by nie dopuścić do inwazji szkodników

  • Kontrolować temperature wewnątrz pryzmy
  • Obserwować czy składowane zboże nie kiełkuje
  • Monitorować aktywnośc szkodników za pomocą pułapek feromonowych
  • Dokonywać oceny organoleptycznej produktu
  • W mroźne, suche dni schładzać magazyny

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz porady napisz do nas lub zadzwoń

Dezynsekcja magazynów i silosów


Zabiegi zapobiegawcze muszą być stosowane stale, w sposób ciągły i systematyczny, a poza tym powinny uwzględniać indywidualne cechy gospodarki magazynowej oraz przechowywanych produktów, rozwój szkodników, warunki otaczającego środowiska, klimatu itp. Wzięcie pod uwagę tych wszystkich czynników, wybór odpowiednich środków oraz nie szablonowe i nie mechaniczne, ale racjonalne ich stosowanie w odpowiednim czasie daje właściwe wyniki. 

Gruntowne porządkowanie magazynu należy przeprowadzić natychmiast po opróżnieniu pomieszczeń składowych, a ponadto co najmniej 14 dni przed złożeniem nowego transportu trzeba magazyn ponownie uprzątnąć , oczyścić zakamarki i szczeliny w ścianach, podłodze i oknach. Nastepnym krokiem jest wykonanie zabiegu dezynsekcji pomieszczeń magazynowych.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi firm z sektora rolniczego, możemy zaoferować sprawdzone i skuteczne metody dezynsekcji. Wykonujemy usługi w zakresie dezynsekcj pustych magazynów, silosaów oraz elewatorów zbożowych. Wykorzystujemy tylko profesjonalne środki oraz metody (zamgławianie zimną oraz gorącą mgłą, fumigacja). 


Porady

Co zrobić przed przeprowadzeniem zabiegu
Przed przeprowadzeniem zabiegu należyo czyścić magazyn z pyłu, resztek ziarna oraz zbędnych opakowań. Do czyszczenia pomiesczeń magazynowych najlpiej nadają sie odkurzacze przemysłowe, dzięki którym szkodniki nie rozprsztrzeniaja po powierzchni magazyny. 
Jak zadbać o stan techniczny magazynu
Przechowalnie powinny być chłodne, zaopatrzone w przewody wentylacyjne. Naturalne wietrzniki (okna) należy zasłaniać gęstą siatką. Koniecznym jest zadbanie o zewnętrzny teren wokół magazyny- należy obowiązkowo usunąć resztki zboża, nieużywane maszyny, śmieci i inne miejsca, które mogą stanowić kryjówke dla szkodników. Zaleca się naprawienie wszelkich nieszczelności w budynku. „
Jak na dbać o czystośc magazynu
Podłogi, ściany i inne części magazynów należy systematycznie oczysczać, tak by nie dopuścić do nagromadzenia warstwy kurzu. Konieczne jest również- przed każdrazowym zsypem zboża- częste i gruntowne czyszczenie z resztek ziarna przenośników kubełkowych i ślimakowych oraz lejów zsypowych, rur spadowych. Powinno ise również zwracać szczególna uwage na tzw. martwe punkty i nieużywane maszyny. Przyczepy i maszyny powinny być zawsze dokładnie wyczyszczone z resztek towarów.

Ciekawostka

Ważna jest dokładność

Usuwanie kurzu i pyłu, resztek zboża lub innych przechowywanych towarów jest sprawą zasadniczą. Jak dalece jest to ważne, najlepiej świadczą liczby. W jedynm z magazynów- po zupełnym jego opróżnieniu i oczyszczeniu- znaleziono jeszcze w ziarnach pozostałych w szparach podłogi na 2 m2 powierzchni 83 żywe wołki. Stąd wniosek, że na całej powierzchni magazynowej, wynoszącej 250 m2, mogło pozostac ich jeszcze ok. 10 tys. szt. W innym magazynie- w 1 hl resztek zboża wymiecionego ze szpar i zakamarków znaleziono 5172 wołki zbożowe, 72414 wołków kukurydzianych, 28 296 trojszyków i 2068 spichrzeli surynamskich.  

Kontakt

Jeśli potrzebujesz porady napisz do nas lub zadzwoń

Wszystkie usługi

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie oferowane przez nas usługi
Call Now Button