Dla klienta indywidualnego

Karaczany


Karaczany to owady o płaskim ciele z wyraźnie zachowaną segmentacją, o długich, na boki wystających odnóżach chodowych i nitkowych różdżkach. W związku z nocnym trybem życia karaczany posiadają duże, dobrze rozwinięte oczy. Skrzydła, jeśli są wykształcone to owady rzadko korzystają z nich jako organ lotu, lecz najczęściej używają ich jako spadochronu przy zlatywaniu na ziemie. 

Karaczany na ogół lubią ciepło, toteż najwięcej spotyka się ich w kuchniach, piekarniach, browarach, piwnicach, kotłowniach centralnego ogrzewania i podobnych miejscach. Za dnia kryją sie w oszalowaniach ścian, przy rurach kanalizacyjnych, w skrzynkach, wśród drzewa opałowego, w szparach w podłodze, pod piecami itd. Dopiero pod osłoną mroku ostrożnie wychodzą ze swych kryjówek i posuwając się powoli dokładnie obmacują różkami każdy spotkany przedmiot w poszukiwaniu pokarmu.


Szkodliwość
Karaczany zanieczyszczają środowisko odchodami, przeżutym pożywieniem i skażają materiały zrzuconymi kokonami, wylinkami i trupami. Ponadto zapasy, naruszone przez karaczany, ulegają szybkiemu gniciu wskutek występujących w ich odchodach bakterii gnilnych. Karaczany mogą skażać żywność także bezpośrednio w wyniku przemieszczania się z brudnych przestrzeni na żywność, roznosząc przy tym rozmaite zarazki np. wywołujące zatrucia pokarmowe i infekcje skórne. Wykazano , że np. zarazki cholery kurzej i gruźlicy mogą przechodzić przez przewód pokarmowy karaczanów nie tracąć swej żywotności.  
Metody zwalczania
Metoda żelowa– polega na zwalczaniu insektów za pomocą zatrutych przynęt w formie żelu

Metoda opryskowa– polega na opryskaniu miejsc gnieżdżenia się karaluchów preparatem biobójczym

Mrówki


Mrówki należą do rzędu insektów znanych jako Hymenoptera, który obejmuje niektóre z najbardziej rozwiniętych insektów, takich jak osy i pszczoły. Mrówki żyją w systemie kastowym, w którym budowanie gniazda, opieka nad młodymi i szukanie pożywienia jest wykonywana przez robotników (bezpłodne samce). Rozmnażanie natomiast jest domeną płodnych samic (królowe) i samców.

Królowe mrówek faraona posiadają skrzydła lecz latają stosunkowo rzadko. Tworzą one nowe kolonie przez tak zwane „pączkowanie” zabierając kilkoro robotników z głównego gniazda i przenosząc się w nowe miejsce, znajdujące się w bliskiej odległości. Mrówki z obu gatunków (Hurtnica i Faraona) znaczą feromonami trasę przemarszu, by mogła być ona później wykorzystana przez robotników udających się do źródeł pożywienia. Proteiny (mięso, orzechy, ser i krew) są podstawowym pokarmem jaki preferują mrówki faraona.

W naturalnym środowsku mrówki są bardzo pożytecznymi owadami- nie zabijajmy ich bez potrzeby.


 

Szkodliwość
Mrówki często przedostają się do kuchni i miejsc, w których produkowana i przetwarzana jest żywność, co za tym idzie istnieje ryzyko skażenia tejże żywności przez ich ciała. 
Metody zwalczania
W tym zabiegu wykorzystujemy preparaty, które likwidują wszystkie mrówki, wraz z gniazdem.

Szczury


Walka z gryzoniami należy do zadań szczególnie trudnych, ponieważ spośród wszystkich szkodników są one najwyżej rozwiniętymi organizmami. Większość typowych i popularnych metod walki bardzo szybko traci swoją skuteczność zwłaszcza w przypadku szczurów, które dzięki rozbudowanemu instynktowi społecznemu potrafią uczyć się i przekazywać informacje. W DERATIS śledzimy najnowsze, światowe trendy w branży "Pest Control"  i sięgamy wyłącznie po te rozwiązania, których skuteczności jesteśmy pewni.


Szkodliwość
Gryzonie mogą spowodować straty żywności przeznaczonej dla ludzi przez zjedzenie, skażenie odchodami, jak również przez inne fizyczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia. Gryzonie są zdolne przenosić różne groźne dla człowieka zarazki jak: Salmonella spp, Listeria spp, Escherichia coli, Cryptosporidium parvum, Leptospira spp, Hantaviruses, Dżuma i Toksoplazmoza. Wszystkie gryzonie posiadają parę siekaczy, osadzonych w górnej i dolnej szczęce. Zęby te rosną przez całe życie i są regularnie ścierane podczas gryzienia. Prawie każdy produkt spożywczy może stać się celem gryzoni. Zniszczeniom mogą ulec również konstrukcje budynków, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne.  
Metody zwalczania
Podczas akcji deratyzacyjnej wykorzystywane są: pułapki mechaniczne, pułapki klejowe oraz chwytacze żywołowne. Rówocześnie stosowany jest preparat gryzoniobójczy II-giej generacji, który  posiada najwyższą skuteczność działania. Wykorzystywany preparat  ma właściwości mumifikujące padłe osobniki.

Pluskwy


Pluskwy są natrętnymi szkodnikami od wieków. Są nocne, ulotne, nieuchwytne i żywią się krwią. Pluskwę domową można spotkać we wszystkich umiarkowanych strefach klimatycznych. Rozwija się w warunkach temperatury i wilgoci odpowiednich dla ludzi, którzy dostarczają jej wyżywienia i schronienia. 

Pluskwa domowa osiąga długość do 7 mm, posiada ciało owalne, spłaszczone i brunatne, oraz składający się z trzech części narząd gębowy. Ma czułki oraz szczątkowe skrzydła. Są pokryte krótkimi złotymi włoskami. Pluskwa jest owadem nocnym, ale może poszukiwać pożywienia w ciągu dnia jeśli jest głodna. Tak jak pchły, często pozostawia na skórze szereg ukąszeń. Samice składają jaja na powierzchni, często w szparach, gdzie bezpieczne leżą w luźnych kępkach.


Szkodliwość
Swędzenie, a także możliwość wtórnego zakażenia są powszechnymi objawami spowodowanymi przez ukąszenia pluskiew. Czynnikiem zwiększającym dokuczliwość tych szkodników jest fakt, iż krwią odżywiają się również wszystkie stadia rozwojowe pluskiew. Obecnie brakuje dowodów na udział pluskiew w transmisji infekcji lub innych chorób człowieka. Jednak ich obecność może powodować u ludzi niepokój, uczucie strachu i może pozbawiać ich dobrego samopoczucia
Metody zwalczania
Ponieważ są małe, nocne i potrafią wyczuwać i unikać wiele chemikaliów, pluskwy są trudne do zwalczenia. Środek owadobójczy o odpowiednim składzie i rejestracji, połączony z zasadami ZSZS (Zintegrowany System Zwalczania Szkodników), jest najczęściej najszybszym, najstosowniejszym i prawdopodobnie najtańszym i najskuteczniejszym

Krety


Kret, a dokładniej- kret europejski nie jest gryzoniem i to trzeba tu wyraźnie napisać oraz podkreślić. Kret należy do ssaków owadożernych, chociaż jego pokarm stanowią głownie dżdżownice. Wielu mylnie zalicza kreta nie do ssaków owadożernych (Insectivora), a do gryzoni. Ssaki owadożerne są na ogół małymi zwierzętami, które żyją w różnych środowiskach, żywiąc się głownie owadami. Zasiedlają liczne kontynenty z wyjątkiem Australii i Antarktydy. Przystosowane są do życia podziemnego, naziemnego, ziemnowodnego i nadrzewnego.

Ssaki te charakteryzują sie najbardziej prymitywną wśród ssaków żyworodnych budową ciała. Długośc ciała (bez ogona) mieści się w przedziale od kilku do 50 cm. Niewielka ich głowa jest wyciągnieta w ryjek, często ruchliwy. Zeby są słabo zróżnicowane i ostre, 

Kret występuje rzadko na piaskach, które ze względu na dużą sypkość nie pozwalają mu na kopanie korytrzy. Lubi tereny otwarte, a unika zwartych drzewostanów. Największą aktywność kret przejwia w lutym, a następnie latem i w grudniu. W okresie zimy nie zasypia. Na zimię zapuszcza się na głębokość, gdzie ziemia już nie zamarza.

Kret jest objęty częściową ochroną gatunkową, jednak na użytkach zielonych można go zwalczać, ale tylko w miejsach ogrodzonych. Poza tym kret jest uważany za bardzo pożytecznego ssaka, sprzymierzeńca w walce ze szkodnikiami żyjącymi w glebie (pędraki, drutowce, ślimaki).

Kret niestety jest również bardzo uciążliwy, gdyż niszczy strukture trawnika, jednak mimo wszystko- nie zabijajmy go bez potrzeby.


Szkodliwość

  • Niszczy korzenie roślin;
  • Tworzy kopczyki ziemi – kretowiska, które psują wypielęgnowane powierzchnie trawników i utrudniają ich koszenie;
  • Powoduje gnicie roślin zasypanych przez kopce;
  • Zjada dżdżownice (stanowią 90% jego pożywienia), zatem pośrednio przyczynia się do pogarszania warunków glebowych;

Metody zwalczania
Zabieg wykonywany jest przy użyciu preparatu, który wsypuje się bespośrednio do nory. Preparat wydziela trujący gaz, który po stopniowy wypełnia tunele zasiedlone przez kreta i w konsekwencji szkodnik ginie.

 

Ozonowanie


Ozon jest to gaz, dzięki któremu możemy:

 

Ozon nie pozostawia żadnych pozostałości- po krótkim czasie rozpada się na cząstęczki tlenu.

 

Wszystkie usługi

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie oferowane przez nas usługi
Call Now Button