Dla firm

SOPS- Systemu Ochrony Przed Szkodnikami

10 elementów potrzebnych do pełnego bezpieczeństwa

1. Audit wstępny
Przeprowadzamy inspekcje zakładu i terenu wokół, oceniamy stan szczelności budynków oraz dokonujemy oceny ryzyka pod kątem występowania szkodników
2. Podpisanie umowy
Dobieramy odpowiednie urządzenia i ich ilość, uzgadniamy harmonogram wizyt i po jego zatwierdzeniu podpisujemy umowę
3. Montaż urządzeń
Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka instalujemy urządzenia, które odpowiednio oznaczamy i nanosimy na zarys planu zakładu
4. Wprowadzenie procedur
Procedury ustalamy zgodnie z wewnętrznymi wymogami i zaleceniami kierownictwa. Uwzgledniamy przy tym charakter procesów technologicznych oraz standardy i zwyczaje panujące w zakładzie.
5. Szkolenie personelu
Zapoznajemy personel z koncepcją funkcjonowania systememu i pokazujemy urządzenia rozmieszczone na terenie firmy. Uświadamiamy załoge na temat zagrożeń wynikających z obecności szkodników. Przekazujemy instrukcje jak zapobiegać i co robić w przypadku ich wystapienia
6. Przesłanie pełnej dokumentacji
Przesyłamy kompletną dokumentacje zawierającą: raport z auditu, plan rozmieszczenia urządzeń, procedury, instrukcje, karty charakterystyki oraz harmonogram przeglądów
7. Nadzór nad działaniem systemu
Podczas każdej wizyty technik przeprowadza inspekcję urządzeń monitorująch, a następnie przesyła raport z kontroli, który jest dołączany do dokomuntacji.
8. Analiza danych
Na podstawie zapisów, raportów oraz wszelkich dostępnych danych cyklicznie dokonujemy analizy aktywności szkodników na terenie zakładu w danym okresie czasu
9. Działania korekcyjne i korygujące
W wyniku przeprowadzonej analizy danych stwierdzamy jaka aktywność szkodników występuje na zabezpieczonym terenie i na tej podstawie, w razie potrzeby wdrażamy działania korekcyjne lub korygujące.
10. Pełne zabezpieczenie przed szkodnikami
System zminimalizował ryzyko poniesienia strat wyrządzonych przez szkodniki oraz zwiększył bezpieczeństwo produktów.

Wszystkie usługi

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie oferowane przez nas usługi
Call Now Button